Oświadczenie zarządu MKS Kluczbork w sprawie działalności AP Młody MKS Kluczbork

Zarząd klubu MKS Kluczbork oświadcza, że nic nie łączy go z działalnością prowadzoną przez Akademię Piłkarską Młody MKS Kluczbork. Zarówno pod względem prawnym, organizacyjnym sportowym i finansowym, AP Młody MKS Kluczbork jest podmiotem samodzielnym, którego w żaden sposób nie można utożsamiać z w powstałym w 2003 roku klubem MKS Kluczbork.

Zarząd klubu informuje ponadto, że posługiwanie się przez AP Młody MKS nazwą MKS Kluczbork oraz zmodyfikowanym herbem (prawnie chronionym w Urzędzie Patentowym RP, według klubowej Księgi Znaku) klubu jest niezgodne z prawem, narusza interesy i wizerunek MKS-u Kluczbork, wprowadza opinię publiczną w błąd i żeruje na dorobku klubu MKS Kluczbork. Działania takie prowadzone są pomimo wezwań zarządu klubu do ich zaprzestania. Wobec ich bezskuteczności, nadano im bieg postępowania sądowego o naruszenie dóbr klubu MKS Kluczbork.

Zarząd klubu MKS Kluczbork zwraca uwagę wszystkim podmiotom oraz osobom fizycznym współpracującym z AP Młody MKS na rozważne podejmowanie decyzji związanych z bieżącą działalnością AP Młody MKS. W przypadku działalności związanej ze szkoleniem dzieci i młodzieży, jak już informowaliśmy, jedyną akademią, która ma podpisaną umowę z naszym klubem oraz posiada prawo do posługiwania się nazwą MKS Kluczbork, jest Akademia Piłkarska Funball z Kluczborka, działająca oficjalnie pod nazwą Akademia MKS Funball Kluczbork.

Dodaj komentarz