Oświadczenie zarządu MKS Kluczbork w sprawie działalności AP Młody MKS Kluczbork

Zarząd klubu MKS Kluczbork oświadcza, że nic nie łączy go z działalnością prowadzoną przez Akademię Piłkarską Młody MKS Kluczbork. Zarówno pod względem prawnym, organizacyjnym sportowym i finansowym, AP Młody MKS Kluczbork jest podmiotem samodzielnym, którego w żaden sposób nie można utożsamiać z w powstałym w 2003 roku klubem MKS Kluczbork.