Zgoda rodzica na udział w turnieju Tymbark

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko wzięło udział w turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” wydrukuj zgodę na udział dziecka w turnieju, która znajduje się w dalszej części artykułu.

Podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego prosimy przynieść na najbliższy trening i przekazać trenerowi prowadzącemu.

Tymbark zgoda rodzica opiekuna prawnego na udział w turnieju

Dodaj komentarz